Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Bernheze

Geldend van 14-04-2007 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Bernheze
Citeertitel Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Bernheze
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Bernheze
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Wet op het basisonderwijs, art. 76, <br /><br /><br />2. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 76m, lid 5<br />

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2007 nieuwe regeling

19-12-2006

De Bernhezer, 13-04-2007

Onbekend