Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Geldend van 04-09-1996 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kerkrade
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Citeertitel Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding is bij benadering aangegeven

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-1996 nieuwe regeling

04-09-1996

Onbekend

No. 204