Verordening kinderopvang Bernheze 2005

Geldend van 24-12-2004 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening kinderopvang Bernheze 2005
Citeertitel Verordening kinderopvang Bernheze 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp Verordening kinderopvang Bernheze 2005
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Wet kinderopvang, art. 25,<br /><br /><br />2. Gemeentewet, art. 149,<br /><br /><br />3. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1,<br /><br /><br />4. Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2004<br />

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2004 nieuwe regeling

16-12-2004

De Bernhezer, 21-12-2004

2006/9908