Regeling vervallen per 01-07-2008

Verordening houdende de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden

Geldend van 01-03-1997 t/m 30-06-2008

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening houdende de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden
Citeertitel Exploitatieverordening Gemeente Nijmegen 1967
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp grond exploitatie voorwaarden
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 42; Gemeentewet, artikel 222; Algemene Wet Bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 26 februari 1997 nr. 72/BV203

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-1997 01-07-2008 Onbekend

29-01-1997

Gemeenteblad 1997/023

Raadsvoorstelnummer 14/1997