Regeling vervallen per 01-03-2024

Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Westland 2005

Geldend van 09-12-2005 t/m 29-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Westland 2005
Citeertitel Marktverordening Westland 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

art. 28 bevat overgangsbepalingen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2005 01-03-2024 nieuwe regeling

22-11-2005

Het Hele Westland d.d. 8-12-2005

besluitenlijst b&w d.d. 4 oktober 2005, nr. 5.5.2