Regeling vervallen per 29-12-2011

Verordening baatbelasting Houtstraat

Geldend van 01-01-1981 t/m 28-12-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Venlo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening baatbelasting Houtstraat
Citeertitel Verordening baatbelasting Houtstraat
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 222

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1981 29-12-2011 nieuwe regeling

22-10-1980

-

onbekend