Regeling vervallen per 20-12-2014

Verordening voorziening wethouder, raads- en commissieleden Schiermonnikoog 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m 19-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiermonnikoog
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voorziening wethouder, raads- en commissieleden Schiermonnikoog 2006
Citeertitel Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissielid Schiermonnikoog 2006
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 44, tweede en derde lid, en 95 tot en met 99 en 147

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006 20-12-2014 Onbekend

15-04-2008

Nieuwsbrief, 2010, 45

Onbekend