Wmo-beleidsplan

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Geertruidenberg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Wmo-beleidsplan
Citeertitel Wmo-beleidsplan
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In dit vierjaren-beleidsplan worden de hoofdlijnen van het samenhangende beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning vastgelegd. In de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (verordening voorzieningen Wmo), het besluit voorzieningen Wmo en de beleidsregels voorzieningen Wmo zijn de regels vastgelegd over het recht op voorzieningen in het kader van maatschappelijke ondersteuning.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009 01-01-2015 Nieuwe regeling.

17-12-2008

De Langstraat, 19 maart 2009

17 december 2008, nr. 08