Regeling vervallen per 17-11-2020

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent water (Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Geldend van 28-11-2018 t/m 16-11-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent water (Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Citeertitel Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp hoogheemraadschap, Noorderkwartier, waterverordening, waterkeringen, peilbesluit
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterwet
  2. Provinciewet, art. 145

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De kaarten uit bijlagen 1 B, C en F, Bijlage 2, 3 en 4 liggen bij de provincie ter inzage en zijn ter beschikking gesteld op www.noord-holland.nl

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2018 17-11-2020 bijlage 1A, 1D, 1E

12-11-2018

prb-2018-8744

Onbekend.
25-11-2016 28-11-2018 art. 2, art. 3, art. 4, Bijlage 2, Bijlage 3, Bijlage 4

03-10-2016

prb-2017-4400

PB NH 2016-131
25-11-2016 25-11-2016 art.2, art.3, art. 4, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4

03-10-2016

prb-2017-189

2016-66
25-11-2016 25-11-2016 art. 2, art. 3, art. 4, blage 2, bijlage 3, bijlage 4

03-10-2016

prb-2016-6742

2016-66
25-11-2016 24-11-2016 art. 2.2, art. 3.4, art. 4.1, art. 4.5, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4

03-10-2016

prb-2016-6488

2016-66
05-06-2013 24-11-2016 De kaarten 1 A t/m F worden vervangen door de bij dit besluit behorende kaarten 1 A t/m F

08-04-2013

Provinciaal Blad, 2013, 74

onbekend
22-12-2009 05-06-2013 Nieuwe regeling

09-11-2009

Provinciaal Blad, 2009, 162

2009-63227