Beleidsregel braderieën en themamarkten Westland 2007

Geldend van 18-05-2007 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel braderieën en themamarkten Westland 2007

De burgemeester van Westland;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel;

Artikel 1 definitie

 • 1. Braderie Een activiteit is een braderie, indien:

 • a. feestelijk vermaak duidelijk centraal staat. Concreet betekent dit dat ten minste 60% van de activiteiten welke worden ontplooid tijdens de braderie bestaat uit culturele activiteiten, zoals bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen; spel en attracties; vertoon van kunsten (theater en muziek etc) etc.;

 • b. ten minste 60% van de activiteiten welke worden ontplooid tijdens de braderie niet commercieel van aard zijn. Opgemerkt dient te worden dat dit percentage niet gekoppeld is aan het percentage dat wordt genoemd bij punt 1.

 • 2. themamarkten Een markt is een themamarkt indien:

 • a. deze markt een thematisch en evenementieel karakter heeft;

 • b. de verkochte waren geen "geregelde waren" betreft.

Artikel 2 regulering braderieën

Per kern mag niet meer dan 1 braderie per jaar worden georganiseerd.

Artikel 3 Regulering themamarkten

 • a. Het aantal themamarkten is in Westland per kern als volgt gemaximaliseerd:

 • Kern

  Locatie

  Aantal themamarkten

  De Lier

  Centrum

  3

  's-Gravenzande

  Centrum (Marktplein)

  7

  Heenweg

  Centrum

  1

  Honselersdijk

  Centrum

  1

  Kwintsheul

  Centrum

  2

  Maasdijk

  Centrum

  1

  Monster

  Centrum (Kerkplein)

  5

  Naaldwijk

  Centrum (Wilhelminaplein)

  7

  Poeldijk

  Centrum

  1

  Ter Heijde

  Centrum

  1

  Wateringen

  Centrum (Vliethof)

  5

 • b Evenementen vermeld op de evenementenkalender hebben voorrang op evenementen welke niet zijn vermeld op de evenementenkalender;

 • c. Een vergunning voor het organiseren van een themamarkt kan vanaf de maand oktober, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, worden aangevraagd. Eerder ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen;

 • d. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 4 overgangsregeling

 • a. Vergunningen verleend voor braderieën en themamarkten, hoe dan ook genaamd, verleend krachtens de APV Westland 2004, blijven van kracht voor de termijn waarvoor zij werden verleend of totdat zij worden ingetrokken;

 • b. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel een aanvraag om een vergunning - hoe ook genaamd - op grond van de APV Westland 2004, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel nog niet op die aanvraag is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel braderieën en themamarkten Westland 2007.

Artikel 6 in werkingtreding

Deze beleidsregel treedt gelijktijdig in werking met de Algemeen Plaatselijke Verordening Westland 2007.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester,
Naaldwijk, 24 april 2007
J.van der Tak