Aanwijzingsbesluit ex artikel 5.7.5 APV

Geldend van 18-11-2005 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5.7.5 APV

Het college van burgemeester en wethouders van Westland;

Gelet op het bepaalde in artikel 5.7.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2004 dat luidt:

 • 1.

  Het is verboden in de periode van 15 mei tot 15 september zich met een zeilplank, catamaran, kiteboard, (golf)surfplank, kano, jetski, waterski of parasail op te houden of te bewegen binnen een afstand van 150 meter van de laagwaterlijn.

 • 2.

  De in lid 1 gestelde verboden gelden niet voor die gedeelten van de Noordzee die door het college bij bekendmaking zijn aangewezen, mits de in dat besluit door hen te stellen voorschriften in acht worden genomen.

 • 3.

  Tot de voorschriften als bedoeld in lid 2 kunnen onder meer behoren voorschriften ter bescherming van de veiligheid van zwemmers of de gebruikers van de zeilplank, de catamaran, het kiteboard, de (golf)surfplank, de kano, de jetski, de waterski of het parasail.

Besluiten:

 • 1.

  Het gedeelte van de Noordzee gelegen tussen de strekdammen 10a en 11, 13 en 14 en 2 en 3, aan te wijzen als dat gedeelte waar het verbod gesteld in artikel 5.7.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2004 ten aanzien van een zeilplank en kiteboard niet geldt. Hierbij geldt voor het strandgedeelte tussen de strekdammen 13 en 14 dat het gebruik van een zeilplank en kiteboard alleen plaats kan vinden onder toezicht van of geïnstrueerd kan worden door een gediplomeerde kitesurfinstructeur.

 • 2.

  Het gedeelte van de Noordzee gelegen tussen de strekdammen 9 en 10 en een strandgedeelte van 200 meter breed gelegen voor de Kustzeilvereniging 's-Gravenzande, aan te wijzen als dat gedeelte waar het verbod gesteld in artikel 5.7.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2004 ten aanzien van een catamaran niet geldt.

 • 3.

  Het gedeelte van de Noordzee gelegen tussen de strekdammen 10a en 11, 2 en 3, 5a en 8a en ten zuiden van strekdam 1 tot de grens van Hoek van Holland, aan te wijzen als dat gedeelte waar het verbod gesteld in artikel 5.7.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2004 ten aanzien van een (golf)surfplank en kano niet geldt.

 • 4.

  Het vigerende aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5.7.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2004 per direct vervallen te verklaren

Ondertekening

Westland, 25 oktober 2005
Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, de burgemeester,
G. Buck J. van der Tak