Regeling vervallen per 01-01-2009

Verprdening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nijmegen

Geldend van 26-11-2003 t/m 31-12-2008

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verprdening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nijmegen
Citeertitel Controleverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp controle financieel beheer inrichting financiële organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 213; Besluit accountantscontrole gemeenten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2003 01-01-2009 Onbekend

12-11-2003

Gemeenteblad 2003/102

Raadsvoorstelnummer 203/2003