Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening Referendum Nijmegen

Geldend van 20-01-2005 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Referendum Nijmegen
Citeertitel Referendumverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp referendum
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 84, 147 en 156

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2005 01-01-2021 Aanpassing

15-12-2004

Gemeenteblad 2011/033

Raadsvoorstel 169/2004