Aanwijzing van gebieden waarin het gebruik van metaaldetectoren is verboden

Geldend van 01-03-2003 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzing van gebieden waarin het gebruik van metaaldetectoren is verboden
Citeertitel Aanwijzingsbesluit ex artikel 5.10.1 APV Westland 2007
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en bevolking
Externe bijlage exb-2018-34512

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Westland 2007, art. 5.2.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2003 nieuwe regeling

04-02-2008

Gemeenteblad Westland 2008, nr. 11, d.d. 22-02-2008

besluit burgemeester d.d. 4-2-2008