Regeling vervallen per 12-05-2020

Aanwijzingsbesluit horecaconcentratiegebied o.g.v. artikel 2.4.8 APV

Geldend van 05-08-2004 t/m 11-05-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit horecaconcentratiegebied o.g.v. artikel 2.4.8 APV

Op grond van artikel 2.4.8. van de Algemene Plaatselijke Verordening het horecaconcentratiegebied, zoals nader aangeduid bij de bij dit besluit behorende bijlage, aan te wijzen, waarin het met uitzondering van de in lid 2 genoemde situaties, verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke bij zich te hebben of kennelijk van of uit een horecabedrijf afkomstig glaswerk bij zich te hebben.

Bijlage 1 toelichting

Naar aanleiding van een aantal ervaringen, opgedaan door de politie tijdens de uitvoering van de horecadiensten, willen wij u het volgende onder de aandacht brengen:

Diverse malen werd men geconfronteerd met het feit dat glaswerk in het openbaar gebied aanwezig was. Het aangetroffen glaswerk bestond meestentijds uit glazen flesjes, doch ook glazen, veelal afkomstig uit horeca-inrichtingen.

Dat glas bij incidenten gebruikt kan worden als wapen mag duidelijk zijn.

Er zijn een aantal voorbeelden van incidenten te noemen, waarbij glas als wapen in openbaar gebied gebruikt is.

In alle gevallen is gebleken dat letsel is ontstaan.

Tot op heden heeft de politie beperkte mogelijkheden voorhanden om publiek dat zich in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam begeeft met glas, in de vorm van drinkglazen of glazen flessen, aan te spreken dan wel, teneinde gevaren te voorkomen door dat glas te gebruiken, handhavend op te treden.

Hetzij in de vorm van het glas te deponeren, hetzij in de vorm van een proces-verbaal, hetzij in de vorm van een combinatie, waarmee men ongewenst gedrag kan doen beëindigen.

In artikel 2.4.8. onder lid 1 wordt gesproken over het feit dat het verboden is op de weg, die deel uit maakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben of kennelijk van of uit een horecabedrijf afkomstig glaswerk bij zich te hebben.

Uitgezonderd hiervan worden de in lid 2 genoemde terrassen, die behoren tot een horecabedrijf, dan wel de plaats, waarvoor op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing voor wordt verleend.

Met de gebiedsaanwijzing krijgt de politie en andere handhavende instanties binnen het gemeentelijke apparaat, voorlopig voldoende ‘handvaten’ om snel en adequaat op te kunnen treden tegen hinderlijk en gevaarlijk gedrag in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam.

Bijlage 2 gebiedsaanduiding met situatieschets

 • Het horecaconcentratiegebied, inclusief de wegen die naar het gebied leiden, te weten:

 • A.F.de Sav. Lohmanstraat

 • Ankersmidplein

 • Beatrixbrug

 • Boomgaardspad

 • Charinastraat

 • Czaar Peterstraat

 • Dam

 • Damkade

 • Dampad

 • Dampadsteeg

 • Damstraat

 • Gedempte Gracht

 • Hogendijk

 • K. Kanstraat

 • Klauwershoek

 • Marktsteeg

 • Nicolaasstraat

 • Noorderkerkstraat

 • Oostkade

 • Oostzijde

 • Peperstraat tot aan de S. Claeszstraat.

 • Plantsoenvan het verzet

 • Rozengracht

 • Rozengrachtsteeg

 • Rustenburg tussen Ankersmidplein en de Rozengracht

 • Sacharovplein

 • Touwslagersstraat tot aan de Prinsenstraat

 • Ventje

 • Westkade

 • Westzijde tot aan de Stationstraat

 • Wilhelminabrug

 • Wilhelminakade

 • Wilhelminastraat

 • Zilverpadsteeg

 • Zuiderkerkstraat

 • Zuiddijk tot aan de Ganzenwerfstraat

Situatieschets: