Aanwijzing jaarwisseling als collectieve activiteit

Geldend van 31-12-2009 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzing jaarwisseling als collectieve activiteit
Citeertitel Aanwijzing jaarwisseling als collectieve activiteit
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Westland 2007, art. 2.4.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2009 nieuwe regeling

15-12-2009

Gemeenteblad Westland 2009, nr. 52 d.d. 31-12-2009

besluitenlijst b&w d.d. 15-12-2009