Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2008

Geldend van 01-04-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2008
Citeertitel Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp maatschappij zorg
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

NVT

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2008 nieuwe regeling

01-04-2008

Zandvoortse Courant dd 10 april 2008

DocMan 2008/3083