Exploitatieverordening gemeente Oss 2008

Geldend van 17-09-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oss
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Exploitatieverordening gemeente Oss 2008
Citeertitel Exploitatieverordening gemeente Oss 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 42 van de Wet Ruimtelijke Ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De raad van de nieuwe gemeente Oss heeft deze regeling op 3-1-2011 geldend verklaard voor de nieuwe gemeente Oss.  

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2008 Onbekend

26-06-2008

Oss Actueel 09-09-2008

SLWE