Verordening onkostenvergoeding wethouders

Geldend van 01-01-1992 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-1992

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening onkostenvergoeding wethouders
Citeertitel Verordening onkostenvergoeding wethouders
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 100

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1992 01-01-1992 Onbekend

26-03-1992

Weekblad Boekel & Venhorst, 21-12-2010

2.07.526 / 3756