Inspraakverordening gemeente Oss 2007

Geldend van 08-07-2007 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oss
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Inspraakverordening gemeente Oss 2007
Citeertitel Inspraakverordening gemeente Oss 2007.
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 150 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De raad van de nieuwe gemeente Oss heeft deze regeling op 3-1-2011 geldend verklaard voor de nieuwe gemeente Oss. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2007 Onbekend

21-06-2007

Oss Actueel

Concern / Bestuurszaken