Regeling vervallen per 24-10-2014

Verordening klachtbehandeling Waalre

Geldend van 01-03-2012 t/m 23-10-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Waalre
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening klachtbehandeling Waalre
Citeertitel Verordening klachtbehandeling Waalre
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012 24-10-2014 nieuwe regeling

07-02-2012

De schakel, 2012, 08 ( 22-02-12)

Verordening klachtbehandeling Waalre