Verordening op het Gemeenteblad van Utrecht

Geldend van 21-04-1938 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht (Utr)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het Gemeenteblad van Utrecht
Citeertitel Verordening op het Gemeenteblad van Utrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-1938 Onbekend

21-04-1938

Gemeenteblad van Utrecht 1938, nr. 32

Onbekend