Subsidieverordening Cultuurhistorisch Erfgoed Leudal 2010

Geldend van 02-12-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leudal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening Cultuurhistorisch Erfgoed Leudal 2010
Citeertitel Subsidieverordening Cultuurhistorisch Erfgoed Leudal 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenverordening Leudal 2007, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2010 Nieuwe regeling

31-08-2010

Streekbode 24 november 2010

Onbekend