Regeling vervallen per 28-03-2013

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Geldend van 23-12-2010 t/m 27-03-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-23724

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening, Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2010 28-03-2013 Nieuwe regeling

15-12-2010

De Heemsteder, 22 december 2010

491236