Regeling vervallen per 17-07-2009

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels

Geldend van 16-12-1999 t/m 16-07-2009

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels
Citeertitel Telecommunicatieverordening gemeente Zandvoort
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp toerisme en economie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Telecommunicatiewet, art. 5.2, lid 4
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum en vindplaats bekendmaking onbekend. Artikel 8 van de verordening bepaalt dat de verordening in werking treedt op de datum van vaststelling door de gemeenteraad.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-1999 17-07-2009 nieuwe regeling

16-12-1999

onbekend

06121999, nr. 124, sector Middelen en Ondersteuning