Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Geldend van 14-05-2004 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad van de gemeente Staphorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2004;

B E S L U I T :

  • 1.

    De noodverordening ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden te bekrachtigen.

  • 2.

    Ingevolge artikel 149a Gemeentewet de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen vast te stellen.

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnen treden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Ondertekening

Aldus besloten in de besloten vergadering van 14 mei 2004,
voorzitter,
griffier,