Verordening staangeld 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening staangeld 2006
Citeertitel Verordening staangeld 2006
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp wonen en leefomgeving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 216
  2. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b, en tweede lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt [Verordening staangeld 2005, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2004]. Datum van ingang heffing is 1 januari 2006 [artikel 13, derde lid].

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006 nieuwe regeling

13-12-2005

De Zandvoorter 22122005

10102005, nr. 2005/11210