Regeling klachtbehandeling

Geldend van 25-04-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Staphorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling klachtbehandeling
Citeertitel Regeling klachtbehandeling
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de verordening op de behandeling van klachten.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2006 Nieuwe regeling

25-04-2006

Onbekend.

Onbekend.