Exploitatieverordening gemeente Staphorst

Geldend van 04-01-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Staphorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Exploitatieverordening gemeente Staphorst
Citeertitel Exploitatieverordening gemeente Staphorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 42.
  2. Gemeentewet, art. 222.
  3. Algemene Wet Bestuursrecht.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Exploitatieverordening gemeente Staphorst 1996.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2006 Nieuwe regeling

20-12-2005

De Staphorster, 27-12-2005

Onbekend.