Verordening Stimuleringslening  gemeente De Wolden

Geldend van 30-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Wolden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Stimuleringslening  gemeente De Wolden
Citeertitel Verordening Stimuleringslening  gemeente De Wolden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën en economie - verordeningen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikelen 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2021 nieuwe regeling

28-01-2021

gmb-2021-27111

Onbekend.
02-04-2019 07-01-2019 30-01-2021 Nieuwe regeling

20-12-2018

Digitaal gemeenteblad

Onbekend