Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Geldend van 21-12-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand
Citeertitel Reglement Burgerlijke Stand 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp geen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Burgerlijk Wetboek, Boek 1, artikel 16
  2. Besluit burgerlijke stand 1994, artikel 1
  3. Besluit burgerlijke stand 1994, artikel 2
  4. Besluit burgerlijke stand 1994, artikel 3
  5. Besluit burgerlijke stand 1994, artikel 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Reglement Burgerlijke Stand 2014 wordt ingetrokken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2018 01-01-2017 nieuwe regeling

06-12-2016

Gemeenteblad, jaargang 2018, nr. 275884

Nr. 275884