Regeling vervallen per 01-01-2021

Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018

Geldend van 17-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Blaricum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 121
  2. Gemeentewet, artikel 122
  3. Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2019 01-01-2021 Gewijzigde regeling

03-12-2019

gmb-2019-304863

Onbekend.
26-09-2018 17-12-2019 Nieuwe regeling

25-09-2018

Gemeenteblad

238723