Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Gilze en Rijen 2018

Geldend van 15-08-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Gilze en Rijen 2018
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Gilze en Rijen 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp geen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Gilze en Rijen 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-2018 nieuwe regeling

07-08-2018

Gemeenteblad, jaargang 2018, nr. 175131

Nr. 175131