Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020

Geldend van 08-03-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2018;

b e s l u i t:

  • ·

    vast te stellen de Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020;

  • ·

    voor 2018 een bedrag van € 68.500,- beschikbaar te stellen ter voorbereiding van het erfgoedbeleid ter uitvoering van de raadsmotie d.d. 1 juni 2017 en dit bedrag in de Begroting te verwerken via de 1e tussentijdse rapportage;

  • ·

    in de Kadernota 2019 een bedrag op te nemen van € 243.500,- voor de ontwikkeling van het erfgoedbeleid, waarvan € 68.500,- structureel en dit structurele bedrag vanaf 2020 te verhogen naar € 75.500,-.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 8 maart 2018
griffier, voorzitter,
drs. J. Mimpen mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020

Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020