Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Baarn 2018

Geldend van 21-02-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Baarn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Baarn 2018
Citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Baarn 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 16
  2. Gemeentewet, artikel 82
  3. Gemeentewet, artikel 83
  4. Gemeentewet, artikel 84
  5. Gemeentewet, artikel 85
  6. Gemeentewet, artikel 86

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling met interne werking.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2018 nieuwe regeling

21-02-2018

Gemeenteblad, jaargang 2018, nr. 53617, 14 maart 2018

zaaknummer 41696