Beleidsnota Preventie en Vroegsignalering 2018-2022

Geldend van 28-03-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsnota Preventie en vroegsignalering 2018-2022 - Investeren in mogelijkheden en kwaliteit van leven

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2018;

b e s l u i t:

tot vaststelling van de beleidsnota Preventie en Vroegsignalering 2018-2022 - Investeren in mogelijkheden en kwaliteit van leven.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 22 februari 2018
griffier, voorzitter,
drs. J. Mimpen mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Beleidsnota Preventie en Vroegsignalering 2018-2022