Incassoreglement Tribuut 2018

Geldend van 28-03-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Tribuut belastingsamenwerking
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Incassoreglement Tribuut 2018
Citeertitel Incassoreglement Tribuut 2018
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Burgerlijk Wetboek
  2. IW

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2018 01-01-2018 Onbekend

23-02-2018

GVOP

Onbekend