Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de blauwe parkeerschijfzone in Bemmel en Huissen

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Intitulé

Blauwe parkeerschijfzone in Bemmel en Huissen

Blauwe parkeerschijfzone in Bemmel en Huissen

 

Voorwaarden voor het verlenen van een parkeerontheffing

01-01-2018

1. Beschrijvend beleid

In het centrum van Bemmel en Huissen en bij de Brink in Huissen zijn blauwe parkeerschijfzones ingericht. Bewoners van die gebieden kunnen in aanmerking komen voor een vaste parkeerontheffing van één kalenderjaar. Daarnaast kunnen bouw-, installatie-, reparatie- en verhuisbedrijven 1 in aanmerking komen voor een tijdelijke parkeerontheffing. Met een parkeerontheffing achter de voorruit mogen zij langer dan twee uur parkeren in de zones. Er is een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ontheffing. Het is verplicht leges te betalen voor de aanvraag van een ontheffing om te beoordelen of men hier aanspraak op maakt en de aanvraag van een ontheffing te ontmoedigen. Het verkrijgen van een ontheffing is echter geen garantie op een parkeerplaats. Na één jaar zal dit beleid geëvalueerd worden en waar nodig maatregelen getroffen.

Ondernemers hebben niet de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen, omdat de langparkeerlocaties binnen een acceptabele loopafstand liggen en bezoekers de mogelijkheid te geven op korte loopafstand winkels te bezoeken. Een ontheffing is aan te vragen voor voertuigen met meer dan twee wielen, dus niet voor motoren. Daarnaast hoeven bezoekers met een gehandicaptenkaart achter de voorruit geen ontheffing aan te vragen, want zei kunnen voor onbepaalde tijd parkeren in de blauwe parkeerschijfzones.

Verlopen van de geldigheid

Bewoners met een geldige parkeerontheffingen ontvangen in december een bericht om de ontheffing te verlengen. Ze zijn wel zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van hun parkeerontheffing.

Feestdagen

Op de onderstaande feestdagen is de parkeerschijfzone niet van kracht:

 • -

  Feestdagen die als zondag gelden;

 • -

  Nieuwjaarsdag;

 • -

  2de Paasdag;

 • -

  Koningsdag;

 • -

  Hemelvaartsdag;

 • -

  2de Pinksterdag;

 • -

  1ste Kerstdag;

 • -

  2de Kerstdag.

“ Alle oude regelingen zijn vanaf 1 januari 2018 niet meer van kracht bij invoering van dit nieuwe ontheffingenbeleid. ”

1.1 Centrum Bemmel

Het centrumgebied van Bemmel is verdeeld in vijf deelgebieden (figuur 1.1 en een grotere versie in bijlage 1). Sommige huishoudens komen niet in aanmerking voor een parkeerontheffing, omdat ze dicht bij een langparkeerlocatie (tabel 1.1) wonen of over een eigen parkeermogelijkheid beschikken.

In de parkeerschijfzone mag, op parkeerplaatsen met een blauwe streep niet langer geparkeerd worden dan 2 uur, dit geldt van maandag tot en met zaterdag, tussen 09.00 uur en 20.00 uur. Per huishouden kan maximaal één parkeerontheffing aangevraagd worden. Op de ontheffing staat aangegeven in welke zone de ontheffinghouder moet parkeren om de parkeerdruk te verdelen over de blauwe parkeerschijfzone. Er is wel een mogelijk om meerdere auto´s op één parkeerontheffing te zetten. Bewoners kunnen dan zelf bepalen welke auto ze in de blauwe parkeerschijfzone parkeren. Een bewoner die op eigen erf kan parkeren, komt niet in aanmerking voor een ontheffing. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bewoner een garage, parkeerkelder of carport heeft.

Tabel 1.1: Zones die een parkeerontheffing kunnen aanvragen.

Figuur 1.1: Centrumgebied van Bemmel. 

1.2 Centrum Huissen

Het centrumgebied van Huissen is verdeeld in acht deelgebieden (figuur 1.2 en een grotere versie in bijlage 2). Sommige huishoudens komen niet in aanmerking voor een parkeerontheffing, omdat ze dicht bij een langparkeerlocatie wonen of over een eigen parkeermogelijkheid beschikken (tabel 1.2).

In de parkeerschijfzone mag, op parkeerplaatsen met een blauwe streep niet langer geparkeerd worden dan 2 uur, dit geldt van maandag tot en met zaterdag, tussen 09.00 uur en 20.00 uur. Per huishouden kan maximaal één parkeerontheffing aangevraagd worden. Op de ontheffing staat aangegeven in welke zone de ontheffinghouder moet parkeren om de parkeerdruk te verdelen over de blauwe parkeerschijfzone. Er is wel een mogelijk om meerdere auto´s op één parkeerontheffing te zetten. Bewoners kunnen dan zelf bepalen welke auto ze in de blauwe parkeerschijfzone parkeren. Een bewoner die op eigen erf kan parkeren, komt niet in aanmerking voor een ontheffing. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bewoner een garage, parkeerkelder of carport heeft.

Tabel 1.2: Zones die een parkeerontheffing kunnen aanvragen.

Figuur 1.2: Centrumgebied van Huissen.

1.3 De Brink

De Brink is een complex waarin mensen kunnen wonen, werken en winkelen (figuur 1.3 en een grotere versie in bijlage 3). Sommige huishoudens in de buurt komen niet in aanmerking voor een parkeerontheffing, omdat ze over een eigen parkeermogelijkheid beschikken of buiten het blauwe zone gebied vallen (tabel 1.3).

In de parkeerschijfzone mag op parkeerplaatsen met een blauwe streep niet langer geparkeerd worden dan 2 uur, dit geldt van maandag tot en met zaterdag, tussen 09.00 uur en 20.00 uur 2 . Per huishouden kan maximaal één parkeerontheffing aangevraagd worden. Op de ontheffing staat aangegeven in welke zone de ontheffinghouder moet parkeren om de parkeerdruk te verdelen over de blauwe parkeerschijfzone. Er is wel een mogelijk om meerdere auto´s op één parkeerontheffing te zetten. Bewoners kunnen dan zelf bepalen welke auto ze in de blauwe parkeerschijfzone parkeren. Een bewoner die op eigen erf kan parkeren, komt niet in aanmerking voor een ontheffing. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bewoner een garage, parkeerkelder of carport heeft.

Tot nu toe hoefden bewoners rondom de Brink geen leges te betalen voor het aanvragen van een parkeerontheffing. Om inwoners van Lingewaard gelijkwaardig te behandelen is dit gelijk getrokken tot het bedrag dat elders binnen de gemeente van toepassing is, zie legesverordening 2018.

Tabel 1.3: Zones die een parkeerontheffing kunnen aanvragen.

Figuur 1.3: Omgeving De Brink te Huissen.

2. Toetsingscriteria

2.1 Soort parkeerontheffing

Er zijn twee soorten parkeerontheffingen waar mensen een beroep op kunnen doen. De parkeerontheffing is alleen geldig in het daarvoor aangewezen gebied.

 • a)

  Een parkeerontheffing op kenteken (1 kalenderjaar geldig).

  • a.

   Bewoners 3 .

 • b)

  Een tijdelijke parkeerontheffing voor onderstaande groepen afhankelijk van de categorie.

  • a.

   Bewoners 4 ;

  • b.

   Bouw-, installatie-, reparatie- en verhuisbedrijven 5.

De teammanager van team Openbare Ruimte en Vastgoed is gemandateerd een uitzondering te maken ophet ontheffingenbeleid en onderbouwd af te wijken van toetsingscriteria.

2.2 Parkeerontheffing op kenteken

Bewoners kunnen een parkeerontheffing op kenteken aanvragen voor hun eigen auto, met inbegrip van onderstaande situaties.

 • a)

  Leaseauto

Een bewoner die in het bezit is van een leaseauto kan een parkeerontheffing aanvragen, als aan de algemene voorwaarden is voldaan. De bewoner moet dan via de werkgever een afschrift van het leasecontract overhandigen.

 • b)

  Bedrijfsauto

Een bewoner die in het bezit is van een bedrijfsauto kan een parkeerontheffing aanvragen, als aan de algemene voorwaarden is voldaan. De bewoners moet dan via de werkgever een afschrift van het permanente gebruik overhandigen.

2.3 Tijdelijke parkeerontheffing

Bewoners en bouw-, installatie-, reparatie- en verhuisbedrijven kunnen een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen, mits ze aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • a)

  Leenauto

Bewoners die in het bezit zijn van een geldige parkeerontheffing kunnen een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen voor een leenauto. Bij de aanvraag moeten ze de geldige parkeerontheffing tijdelijk inleveren om fraude te voorkomen.

 • b)

  Bouw-, installatie-, reparatiebedrijven en verhuizingen

Bouw-, installatie-, reparatie- en verhuisbedrijven kunnen een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen wanneer bedrijfsauto’s niet op de plaats van bestemming kunnen parkeren en er geen langparkeermogelijkheden zijn. Deze afweging is situatie afhankelijk en wordt door de gemeente Lingewaard beoordeeld.

2.4 Wijzigingen

In het kalenderjaar dat de parkeerontheffing geldig is kunnen er wijzigingen plaatsvinden waardoor de verleende ontheffing niet meer correct is. Als een van onderstaande situaties zich voordoet dan is het noodzakelijk dat zo snel mogelijk te corrigeren. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager en opgenomen in de legesverordening 2018 6 .

 • a)

  Kwijtraken

De ontheffing kan kwijtraken, waardoor mensen genoodzaakt zijn tegen betaling een nieuwe aan te vragen.

 • b)

  Nieuwe auto

Bij aanschaf van een andere auto dient men de ontheffing te wijzigen. Het is hiervoor noodzakelijk om de oude ontheffing in te leveren bij de gemeente Lingewaard.

 • c)

  Verhuizen

Blijven inwoners in dezelfde zone wonen dient er niks gewijzigd te worden. Bij verhuizing naar een andere zone dient men de ontheffing te wijzigen. Het is hiervoor noodzakelijk de oude ontheffing in te leveren bij de gemeente Lingewaard. 

3. Processchema Huissen

4. Processchema Bemmel

[leeg artikel]

[lege alinea]

Bijlage 1 - Centrum Bemmel

Bijlage 2- Centrum Huissen

Bijlage 3 - De Brink Huissen


Noot
1

Bouw-, installatie-, reparatie- en verhuisbedrijven zoals een elektrobedrijf, loodgietersbedrijf, NUON, verhuiswagen etc. die tijdelijke werkzaamheden moeten uitvoeren.

Noot
2

In het voorgaande beleid was de parkeerschijfzone van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur van kracht. Er is besloten dit gelijk te trekken met wat op andere plaatsen binnen de gemeente van toepassing is, namelijk van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur. Dit maakt het voor bewoners en bezoekers mogelijk om vanaf 18.00 tot uiterlijk 09.00 zonder de tijdsbeperking van twee uur geparkeerd mag worden.

Noot
3

In de legesverordening van 2018 is in1.19.1 de kosten voor een vaste ontheffing op kenteken opgenomen

Noot
4

In de legesverordening van 2018 is in 1.19.2.2 de kosten voor een tijdelijke ontheffing opgenomen.

Noot
5

In de legesverordening van 2018 is in 1.19.2.1 de kosten voor een tijdelijke ontheffing opgenomen

Noot
6

In de legesverordening van 2018 is in 1.19.2.2 de kosten voor een wijziging opgenomen