Verordening natuur- en recreatiegebied de Grevelingen Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening natuur- en recreatiegebied de Grevelingen Goeree-Overflakkee
Citeertitel Verordening natuur- en recreatiegebied de Grevelingen Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vergunningen en ontheffingen, alsmede de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen verleend bij of krachtens de Algemene Verordening Zuidwestelijke Delta 2016, zoals die gold op 1 januari 2018, worden geacht te zijn verleend op grond van deze verordening. Aanwijzingsbesluiten genomen door het dagelijks bestuur van het voormalig Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta worden geacht te zijn genomen op grond van deze verordening.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijzigt de artikelen 1:1, 2:7, 2:9, 3:3, 3:4, 3:7, 4:3, 4:5, 5:1, 5:2, 5:3, 6:4

09-11-2023

gmb-2023-494415

Z -22-146721/21674
02-01-2018 01-01-2024 nieuwe regeling

22-02-2018

Gemeenteblad 2018, 51423

Z-18-96815/10855