Regeling vervallen per 01-07-2023

Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018 gemeente Velsen

Geldend van 09-03-2018 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018 gemeente Velsen
Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018 gemeente Velsen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 8a Participatiewet
  2. Artikel150, eerste lid, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2018 01-07-2023 Nieuwe regeling

22-02-2018

Elektronisch gemeenteblad 8 maart 2018

R18.017