Regeling vervallen per 01-01-2021

Beleid artikel 13b Opiumwet

Geldend van 13-03-2018 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaanstad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid artikel 13b Opiumwet
Citeertitel Beleid artikel 13b Opiumwet
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Opiumwet
  2. Drank- en horecawet
  3. Algemene Plaatselijke verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit beleid wordt ingetrokken per 1-1-2021 met de inwerkingtreding van het Beleid artikel 13b Opiumwet 2021

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2018 01-01-2021 Nieuwe regeling

06-03-2018

Gemeenteblad 2018, nr. 50680

2017/55102