Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

Geldend van 27-09-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
Citeertitel Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Middelburg
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2017-55453 exb-2017-55454 exb-2017-55455

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, art. 140
  2. Wet op de expertisecentra, art. 134
  3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 96g

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

- Aanvullende vergoeding kosten materiele instandhouding T&B lokaties; inwerkinggetreden op 1 januari 1999.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2016 Bijlage 'Bekostiging/gebruik ruimten Technum Vlissingen, onderdeel van Scalda'

26-09-2016

De Faam, 19-10-2016

Raadsstuk 16-151