Regeling vervallen per 03-04-2019

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem en plaatsen bestemd vooro het parkeren door vergunninghouders

Geldend van 01-01-2002 t/m 02-04-2019

Intitulé

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem en plaatsen bestemd vooro het parkeren door vergunninghouders

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Goedereede;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de artikelen 2 en 8 van de verordening parkeerbelastingen Grevelingengebied 2002;

b e s l u i t :

 • I. aan te wijzen als plaatsen waarop voor het parkeren een belasting verschuldigd is gedurende de tijdstippen gelegen tussen 08:00 uur tot 18:00 uur en waar de wielklem mag worden toegepast volgens artikel 7 respectievelijk artikel 8, lid 2 van de Verordening parkeerbelastingen Grevelingengebied 2002 betreffende het Surfgebied Kabbelaarsbank / Middelplaathaven, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart;

 • II. aan te wijzen als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen Grevelingengebied 2002 de wegen en terreinen, gelegen in het Surfgebied Kabbelaarsbank/Middelplaathaven, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart;

 • III.

  • a.

   Het besluit van 23 mei 1995 wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • b.

   Dit besluit treedt na publicatie in werking op 1 januari 2002.

Ondertekening

Goedereede, 20 december 2001
Burgemeester en wethouders van Goedereede,
De secretaris, De burgemeester,

Kaart behorende bij Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem en plaatsen bestemd voor het parkeren door vergunninghouders

kaart