Aanvullende beleidsregels verordening leerlingenvervoer

Geldend van 30-03-2004 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanvullende beleidsregels verordening leerlingenvervoer
Citeertitel Aanvullende beleidsregels verordening leerlingenvervoer
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp leerlingenvervoer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art 8a en 8b verordening leerlingenvervoer 2008

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2004 Onbekend

30-03-2004

Onbekend

Onbekend