Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Velsen’

Geldend van 02-02-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Velsen’
Citeertitel Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Velsen’
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2018 nieuwe regeling

17-01-2018

Elektronisch gemeenteblad 1 februari 2018

B18.0020