Beleidsregels bestuurlijke boete wet basisregistratie personen Velsen 2018

Geldend van 02-02-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bestuurlijke boete wet basisregistratie personen Velsen 2018
Citeertitel Beleidsregels bestuurlijke boete wet basisregistratie personen Velsen 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

BRP

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2018 nieuwe regeling

16-01-2018

Elektronisch gemeenteblad 1 februari 2018

B17.0490