Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Edam-Volendam 2017

Geldend van 24-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Edam-Volendam 2017
Citeertitel Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Edam-Volendam 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, art. 4.17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2018 Nieuwe regeling

09-01-2018

Gemeenteblad 23 januari 2017, nr. 14431

Onbekend