Regeling vervallen per 01-01-2019

VERORDENING TOERISTENBELASTING VLIELAND 201 8

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Vlieland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING TOERISTENBELASTING VLIELAND 201 8
Citeertitel Verordening toeristenbelasting Vlieland 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2019 Onbekend

18-12-2017

Onbekend

Onbekend