Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst 2018
Citeertitel Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 156, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 Nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeenteblad, 2018, 7241

Z97588 BW17-04102