Klachtafhandeling bij aanbesteden

Geldend van 10-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Klachtafhandeling bij aanbesteden
Citeertitel Klachtafhandeling bij aanbesteden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2018 nieuwe regeling

19-12-2017

Da's Mooi, 09-01-2018

210824